Slider

Miksi äänestää kuntavaaleissa?

maanantai 3. huhtikuuta 2017

Äänestäminen on jokaisen kansalaisen velvoite sekä oikeus. Meillä on oikeus äänestää, mutta koen, että meillä on myös velvollisuus kantaa kortemme kekoon ja antaa äänemme. Äänestysprosentti on Suomessa ollut ainakin omasta mielestäni hälyttävän alhainen. Etenkin kuntavaaleissa äänestysprosentti on ollut alhainen, ja etenkin nuorten parissa yhä alhaisempi. Eduskuntavaaleissa äänestysprosentti on hiukan korkeampi kuin kuntavaaleissa, vaikka kuntatason päätöksillä on usein suorempi ja suurempi yhteys ihmisten päivittäiseen elämään. Minulle ajatus äänestämisetä on aina ollut ilmiselvä. Monet kuitenkin jättävät äänestämästä, mutta mistä se johtuu? Kenties he eivät koe, että politiikka vaikuttaa heihin. Kenties he eivät koe, että juuri heidän äänellään on väliä. Kenties he eivät koe ymmärtävänsä itse politiikkaa tarpeeksi. Tai kenties heitä ei vain kiinnosta. 

Niin kunnan kuin valtionkin tasolla tehdyt päätökset kuitenkin vaikuttavat todella meidän kaikkien elämään. Jokaisella äänellä on väliä, sillä toisinaan asia voi jäädä yhdestä äänestä kiinni, tai jos sata ihmistä jättää äänestämättä, koska heidän äänellään ei muka ole väliä, olemme menettäneet jo sata ääntä. Politiikkaa voi toki olla vaikea ymmärtää, ja jotta sitä täysin ymmärtäisi, tulisi käyttää paljon aikaa sen seuraamiseen ja asioiden selvittämiseen. Puolueitten pääpiirteistä on kuitenkin helppo ottaa selvää, samoin kuin niiden kuntavaalikampanjoista.

Äänestäessä on kuitenkin tärkeää tietää, mitä ne kunnavaltuuston valtuutetut oikeastaan tekevät ja mistä siellä päätetään. Kunnan lakisääteisiä tehtäviä on terveydenhuolto, perusopetus, sosiaalitoimi, ympäristö- ja jätehuolto, palo- ja pelastustoimi, yhdyskuntasuunnittelu ja -rakentaminen. Vaikka nämä ovat palveluita, joita kaikki käytämme ja usein pidämme erittäin tärkeinä, niin monia ei niinkään kiinnosta kuka se on, joka näitä palveluita järjestää. Lakisääteisten tehtävien lisäksi kunnalla on vapaaehtoisia tehtäviä. Näihin lukeutuu mm. lukio- tai ammattillisen koulutuksen järjestäminen, julkinen liikenne, kulttuuri-, liikunta- ja virkistyspalvelut sekä kuntakohtaiset sosiaalietuudet. Äänestämällä valitut päättäjät ovat juuri niitä henkilöitä, jotka huolehtivat kunnan tehtävien hoidosta. Lakisääteiset tehtävät on pakko joka kunnan järjestää, mutta se on kunnan päätettävissä, miten ne järjestetään. Vapaaehtoiset tehtävät ovat nimensä mukaan vapaaehtoisia, mutta usein asioita, joita monet pitävät itsestäänselvyyksinä, kuten julkinen liikenne. 

Omaa kuntavaaliehdokasta etsiessään, on parasta aloittaa puolueen valinnalla. Mikäli todella ei tunne suomen puolueita kunnolla, niin kannatta aloittaa tutustumalla puolueiden perus periaatteisiin. Myös vaalikoneista voi olla apua, mutta niitä ei kannata ottaa liian tosissaan. Kun perusidea on hallussa, voi tutkia oman paikkakunnan puolueiden vaalilupauksia ja kampanjoita. Niistä saa selville, mitä kyseinen puolue tahtoo toteuttaa, tai pitää tärkeänä juuri sinun kotikunnassasi. Kun sopiva puolue on löytynyt, voit etsiä puolueen listalta itsellesi sopivaa kandidaattia. Itse esimerkiksi asun kunnassa, jossa julkiset liikeyhteydet ovat huonot. Niinpä olen ehdokkaita selatessani kiinnittänyt erityistä huomiota siihen,  mitä he sanovat tekevänsä julkisen liikenteen hyväksi. Tässä vaiheessa siis kannattaa kiinnittää huomiota äskeisessä kohdassa lueteltuihin kunnan tehtäviin ja pohtia, mitkä asiat ovat mielestäsi hoidetty hyvin tai huonosti omassa kunnassasi. 

Itse koen, että koska meille on annettu tämä oikeus vaikuttaa asioihin, niin meidän tulee käyttää se mahdollisuus, mutta ei vain itsemme takia, vaan muun kansan takia. Meidän ei tule miettiä, mikä olisi parasta minulle, vaan mikä olisi parasta myös meistä heikoimmalle. Muista, että äänestäessäsi et vaikuta vain omiin asioihisi, vaan myös kaikkien muiden. Äänestäminen ei todella ole kovin vaikeaa, ja informaatiota löytyy helposti ja paljon. Miksi siis et äänestäisi? 

Viimeiseksi haluaisin huomauttaa, että monet ovat kovia valittamaan poliittisista päätöksistä, mutta eivät todella ole valmiita edes äänestämään, muttaakseen politiikkaa. Kuten eräs mies tänään radiossa totesi, että jos ei äänestä, niin ei ole oikeutta valittaakaan. Totta kai voi käydä niin, ettei juuri sinun ehdokkaasi tai sinun puolueesi juuri saanut suurta vaalivoittoa, mutta tärkeintä on, että sinä kannoit äänesi kuuluviin. Sinun äänesti on kuultu, se on huomattu ja sillä on väliä. Kuntavaalit ovat puolessavälissä eduskunnan nelivuotista kautta. Niinpä kuntavaalit ovat myös ensimmäinen todellinen mittaus nykyisen hallituksen onnistumisesta. Annatko tukesi hallituspuolueelle, vai kenties oppositiopuolueelle? Älä siis jätä äänestämättä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan